STRESS

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

At vi har evnen til å bli stresset er i utgangspunktet bra, da dette gir oss handlekraft som bidrar til at vi kan yte litt mer i situasjoner som krever det lille ekstra i utfordrende situasjoner.

Kroppen vår er i stand til å takle kortvarig stress godt, men om det pågår i for lang tid, vil dette kunne føre til en belastning som kan føre til utmattelse, utbrenthet, sykdomsutbrudd eller andre plager. Ofte oppstår sykdomsutbruddene spesielt når man har ferie eller fri og når man endelig har mulighet til å slappe av igjen.

De fleste av oss kjenner godt til hvordan kropp og sinn reagerer når vi er stresset, men symptomene på stress er mange, som for eksempel hjertebank, smerter og verk i kroppen, diarè/forstoppelse, irritabelt tarmsyndrom (IBS), kvalme, dårlig matlyst/økt matlyst, hodepine, svettetokter, søvnproblemer osv. Emosjonelt kan symptomene være humørsvingninger, irritabilitet/sinne, depresjon, redsel, angst, manglende evne til å slappe av osv.

Sjekk også hvordan langvarig stress påvirker hjernen din.

Akupunktur og stress

Mange som har et høyt stressnivå kommer ofte til behandling for noe helt annet, som feks hodepine, depresjon, smerter osv. Etter behandling med akupunktur opplever folk at de kjenner seg mer avslappet og roligere enn på lenge og mange forteller at det først er etter behandling de har forstått hvor høyt stressnivå de har hatt, og dette over lang tid. Behandling med akupunktur er med på å skape en «indre ro», noe som kan gjøre det lettere å takle stresset og utfordringene den enkelte kan ha i hverdagen.

Forskning viser at langvarig stress kan føre til depresjon og senere forskning viser at deprimerte ikke klarer å stresse ned, og dermed er man i en slags «ond sirkel». Akupunktur kan benyttes for å redusere stress i forsøk på å bryte denne onde sirkelen, noe som kan bidra til at det blir lettere å jobbe videre med de eventuelle problemstillingene man har i livet. Flere kombinerer også behandlingen samtidig som de jobber med seg selv mentalt, om det så er sammen med psykolog eller ved hjelp av selvhjelpsbøker/kurs (se punktene under om forebygging og tips). Mange føler det er lettere å ta tak i utfordringene eller problemene man har, uten og bli like stresset som før de startet med akupunktur.

I tider med mye stress kan også søvnkvaliteten bli påvirket. I behandlingsperioden oppleves det ofte at nattesøvnen føles bedre, er mindre overfladisk og på et dypere plan. Dette fører også til at kroppen får restituert seg til neste dag.

Kan man forebygge mot langvarig stress?

I mange situasjoner, kan man svare ja på dette. Det er i perioder vanskelig å påvirke alle situasjoner som kan bidra til at vi stresser, men vi kan lære oss å takle den stressende situasjonen bedre.

Mange opplever at de blir mindre stresset når de kommer seg ut i naturen. Å oppholde seg i grønne omgivelser viser seg å gi et redusert stressnivå.
Mange opplever at de blir mindre stresset når de kommer seg ut i naturen. Å oppholde seg i grønne omgivelser viser seg å gi et redusert stressnivå.
Her er noen tips:
 • Sett grenser for deg selv og si nei dersom forventningene fra omgivelsene er for store, forklar gjerne hvorfor.
 • Bearbeide negative følelser, blant annet ved å gi deg selv nok tid (i for eksempel en sorgprosess).
 • Sett ned tempoet og prioriter de tingene du mener er viktigst. Nedprioriter de mindre viktige tingene.
 • Be om hjelp (venner, familie, arbeidsgiver) dersom dette kan lette situasjonen, spesielt ved store utfordringer.
 • Tenk positivt og vær stolt av det du faktisk får til!
 • Ta en «timeout» for å hvile skikkelig ut (for eksempel akupunktur/massasje/meditasjon).
 • Unngå å drikke for mye kaffe/svart te/cola/energidrikker/alkohol.
 • Ha gode søvnrutiner og få nok søvn.
 • Søk medisinsk hjelp om nødvendig.
 • Bruk pauser, ferier og helger til å hvile og gjøre ting som gir avveksling og «påfyll».
 • Noen mener at hukommelsestrening kan bidra med å takle utfordringene lettere og som kan føre til at man er mer effektiv når det gjelder.

Ønsker du å bestille time?