HODEPINE OG MIGRENE

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

Store deler av befolkningen opplever hodepine fra tid til annen, og hodepine er i ferd med å bli en folkesykdom. Mange som sliter med migrene kan også ha episoder med «vanlig» hodepine utenom migreneanfallene.

Migrene er en sterk type hodepine som kommer anfallsvis og som oftest er ensidig, gjerne med sideveksling. Smerten er ofte pulserende, fra moderat til kraftig og som forverres av fysiske anstrengelser. Den skal være ledsaget av kvalme eller oppkast, lys- eller lydskyhet. Et migreneanfall kan ofte starte med flimring for øynene eller lysglimt før smerten begynner.

Hva kan utløse et migreneanfall?

En rekke ytre faktorer kan utløse migreneanfall som alkohol, matvarer (for eksempel sjokolade, sitrusfrukter, ost) og sult. Søvnmangel, stress og hvile etter stress og menstruasjon kan også utløse anfall.

Hvor ofte varer hodepinen?

Et migreneanfall kan vare fra fire timer til tre døgn og er meget plagsom for personen det gjelder. Det kan ofte være vanskelig å vite når et nytt anfall kommer. Mange har hyppig korttidsfravær fra jobben og må ofte avlyse møter eller sosiale sammenkomster.

Andre typer hodepine

  • Ensidig hodepine uten sideveksling - hodepinen stammer fra nakken, og i tillegg til hodepine må det være smerter i nakken og eventuelt også diffus smerte i skulder og arm på den samme siden.
  • Spenningshodepine - kan ligne migrene, men smertens kvalitet skiller hodepinen fra migrene.
  • Medikamentrelatert og medikament indusert hodepine - en rekke medikamenter kan gi hodepine som for eksempel hjertemedisiner og blodtrykksmedisiner (nitrater, kalsiumblokkere og ACE-hemmere).
  • Medikament overforbrukshodepine - kronisk hodepine og hyppig bruk av smertestillende medikamenter som paracetamol/ibuprofen, NSAIDs eller kombinasjon av ulike medisiner.

Personer med kronisk hodepine sliter ofte også med dårlig søvn, angst/depresjon og muskel-skjelettplager.

Er du plaget med hodepine, akutt eller langvarig, bør du også ta kontakt med din fastlege, dette for å utelukke alvorlige sykdommer.

Hva kan akupunktur bidra med?

Akupunktur benyttes ofte i forbindelse med smerter i hode og nakke regionen. Det gjøres et forsøk både på å dempe smertene, redusere antall anfall og korte ned tiden i smerteperioden. Behandlingen går ut på å åpne opp for bedre sirkulasjon i muskler og smerteområde ved hjelp av klassisk akupunktur, triggerpunktbehandling og evt. kopping. Om tilstanden også fører til tilleggsproblemer som for eksempel oppkast, kvalme, svimmelhet eller søvnproblemer vil det også settes fokus på å redusere omfanget av dette i behandlingen.

Ønsker du å bestille time?