Å FÅ AKUPUNKTUR HOS OSS

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

Akupunktøren ved klinikken bygger behandlingen både på de kinesiske, klassiske tekstene og moderne forskning. Akupunkturen baseres på tradisjonell kinesisk medisinsk tankegang (TKM).

Det første besøket

Vi har taushetsplikt! Opplysningene om deg vil kun benyttes av akupunktøren din i din behandling.
Vi har taushetsplikt! Opplysningene om deg vil kun benyttes av akupunktøren din i din behandling.

Under førstegangsintervjuet blir det foretatt et dybdeintervju av deg som gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose, som igjen er nødvendig for å finne ut hva slags akupunkturpunkter som skal benyttes i behandlingen. Intervjuet vil også gi de nødvendige opplysningene for å se hva slags eventuelle endringer i kosthold / livsstil som det kan være lurt å gjøre noe med.

I intervjuet stilles det en del spørsmål om plager og symptomer du har. Svar på disse spørsmålene gir akupunktøren en oversikt over de eventuelle ubalansene i kroppen din, og som kan være med på å skape eller forsterke den plagen du kommer for. Akupunktøren tar også pulsen din og ser på tungen din. Dette er en vanlig prosedyre innenfor TKM.

Etter at nålene er satt, vil du ligge på behandlingsbenken i 20-40 minutter. Akupunktøren vil sørge for at du slapper av så godt som mulig og tar ut nålene igjen etter endt behandlingstid.

Du trenger ikke å være syk

Mange tror at man må være syk for å gå til akupunktur. En sykdom er ofte et tegn på langvarig ubalanse i kroppen. Akupunktur kan brukes for å forebygge og rette opp i ubalansene som kan føre til sykdom.

Kroppen vår gir oss signaler om det er noe som ikke er helt i balanse. Mange har lett for å overse dette, eller tror at det er slik det skal være. Et eksempel på dette er fordøyelsesplager som oppblåsthet, forstoppelse og/eller diarè. Mage/tarm systemet er kroppens sentrum sett i lys av TKM. Om fordøyelsen ikke fungerer optimalt, vil heller ikke opptaket av næringsstoffer skje optimalt. Over tid vil dette kunne føre til lite energi og/eller blodmangel. Akupunktur og kostholdsråd kan bidra til å regulere magen, slik at kroppen også føles bedre.

Respons på akupunktur

Det er mange faktorer som spiller inn i kroppens funksjoner og symptomer, så det er viktig og formidle at akupunktur ikke gir noen garanti mot utvikling av sykdom eller plager. Responsen på behandling med akupunktur kan også være forskjellig. Akupunktøren vil i samarbeid med deg se hvordan responsen er, fra gang til gang.

Hvor mange behandlinger som trengs er avhengig av plagens varighet og intensitet, og om det er en kronisk eller en akutt plage. En vanlig behandlingsperiode går over 10-12 behandlinger, ofte ukentlig eller to ganger i uken. Noen trenger flere, andre færre behandlinger.

Ønsker du å bestille time?