FIBROMYALGI

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen


Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom, som ofte gir seg utslag i muskelsmerter. De vanligste smertene ved fibromyalgi sitter i nakke, skuldre, overarmer, ryggen og i siden av setemusklene. Det kan også være smerter andre steder på kroppen og sitter hovedsakelig i musklene, men også i muskelfester og omkring leddene. En følelse av hevelse i eller nær ledd er det mange som opplever, men dette kan ikke påvises.

Hvordan og hvor i kroppen oppleves smerten?

Smerten ved fibromyalgi oppleves ofte som sprengende, brennende, verkende, stikkende eller kriblende og mange beskriver en følelse av nummenhet spesielt i hender, føtter eller i ansiktet.

Andre symptomer som forbindes med fibromyalgi er stivhet, tretthet, matthetsfølelse, søvnproblemer/urolig søvn, mage/tarmproblemer, tørre øyne, tørrhet i munn, kalde og hvite fingrer, hodepine, angst/depresjon, hyppig vannlating, svimmelhet, økt følsomhet for flere sansepåvirkninger, forverrelse under værforandringer og forverrelse ved fysisk anstrengelse.

Hvordan vet man at man har fibromyalgi?

Diagnosen settes hos lege ved hjelp av pasientens sykdomshistorie, kroniske smerter og ømme punkter. På de trykkømme punktene ("tender points") skal smerten være til stede på minst 11 av de 18 punktene jevnt fordelt over hele kroppen i minst 3 måneder. Det finnes ingen blodprøver eller andre undersøkelser som kan påvise fibromyalgi. Forkjellen mellom fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom (ME) kan være svært vanskelig å se. Det kan se ut som at disse to sykdomsenhetene overlapper hverandre.

Hva kan være årsaken?

Forskere har funnet ut at pasienter med fibromyalgi har lavere serotoninkonsentrasjon enn andre. Serotonin er en nevrotransmitter som blant annet bidrar til å regulere stemningsleiet, påvirker muskulaturen i blodåreveggen og har evne til å stanse blødninger og betennelsesreaskjoner.

En norsk studie om fibromyalgi og søvnproblemer (2011) viser også at kvinner som opplever søvnproblemer har mye høyere risiko for å utvikle fibromyalgi. Det finnes ikke i dag god nok medisin for pasienter med fibromyalgi, det blir ofte symptomrettet behandling mot plager som er for den enkelte. For mer info les mer på fibromyalgi.no.

Akupunktur og plager i forbindelse med fibromyalgi

Akupunktur kan lindre eller dempe smertene og plagene den enkelte måtte ha. Hver enkelt blir vurdert i forhold til hvilken behandling som er best. Man vil i hovedsak få klassisk akupunktur, men akupunktøren vil også benytte tilleggsbehandling (IMS/triggerpunktsbehandling/dry needling, kopping, elektroakupunktur) om hun ser det er nødvendig. Mange med fibromyalgi har også mange tilleggssymptomer som søvnproblemer, uro og indre stress, leggkramper, urolige ben, hodepine osv. Mange av disse symptomene vil ofte føre til en forverring av smertene, slik at akupunktøren vil også ha fokus på å bedre dette i behandlingen.

Ønsker du å bestille time?