Jeanette Johannessen, akupunktør MAF og innehaver av Rodeløkka Akupunktur. Jeanette jobber hver ukedag.
Jeanette Johannessen, akupunktør MAF og innehaver av Rodeløkka Akupunktur. Jeanette jobber hver ukedag.

Jeanette Johannessen er klinikkens innehaver og opprettet Rodeløkka Akupunktur i mars 2006. Hun har siden dette jobbet fulltid som akupunktør MAF (medlem Akupunkturforeningen) og har bred erfaring med ulike helseplager. 

Jeanette er en av de første i Norge som tok en offentlig godkjent Bachelorgrad i akupunktur og har i tillegg mellomfag i funksjonell anatomi og fysiologi, og grunnfag medisin (til sammen 240 studiepoeng).

Områder hun har jobbet mest med er stressrelaterte lidelser, hodepine og migrene, smerter (både langvarige og akutte), men også idrettskader og psykiske lidelser (nedstemthet, lettere depresjon, indre uro, angst). 

Jeanette er spesielt opptatt av å samarbeide med pasienten ved å gi veiledning i bedre kosthold og livsstil hvis hun ser at dette kan være nyttig for pasienten. 

Jeanette har også vært styremedlem (2015-2017), og styreleder (2017-2020) i Akupunkturforeningen. I dag jobber hun som nettredaktør i Akupunkturforeningen (fra 2020).

UTDANNELSE OG KURS

Faglig bakgrunn:

 • Bachelor i akupunktur, Høyskolen Kristiania
 • 5-årig utdanning i akupunktur, Akupunkturhøyskolen
 • Offentlig godkjent grunnfag medisin, Encefalon
 • Mellomfag i funksjonell anatomi og fysiologi, Encefalon

Jeanette har deltatt på kurs og konferanser i inn og utland, blant annet

 • behandling av svangerskapsrelaterte plager, modning og barselproblematikk
 • praktisk og teoretisk undervisning i spesielle nåleteknikker og behandlingsprinsipper innenfor kosmetisk akupunktur og dermatologiske (hud) problemer/ lidelser
 • TKM ernæring i praksis
 • smertemekanismer og forskning for akupunktører med Hugh MacPherson og Per Brodal
 • forskningskurs Del 1 og Del 2 med NAFKAM
 • deltatt i flere år på rad på den årlige smertekonferansen på Rikshospitalet
 • i mai 2019 var hun på den internasjonale TCM Kongressen i Rothenburg (Tyskland).

Ønsker du å bestille time?