KLINISKE RETNINGSLINJER

  Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

  En kunnskapsbasert retningslinje (eller for eksempel veileder, prosedyre, handlingsprogram) betyr at beslutningsgrunnlaget som sier hvilke tiltak som skal iverksettes er basert på vitenskapelig dokumentasjon som systematisk er samlet inn.

  Retningslinjer er basert på evidens, kostnadseffektivitet og bivirkninger. Anbefalingene legger vekt på god pasientkommunikasjon, brukermedvirkning og pasientsentrert behandling.

  Akupunktur anbefales i dag som behandling i mer enn 2000 kliniske retningslinjer i verden. I april 2021 kom de nye retningslinjene til NICE, og akupunktur anbefales som behandling ved kronisk smerte. NICE er et britisk statlig institutt som kommer med anbefalinger og retningslinjer på behandlinger som skal dekkes av det offentlige.

  I Norge blir akupunktur nevnt som ikke-medikamentell behandling ved mer enn 30 tilstander i kliniske retningslinjer, veiledere og i Norsk legemiddelhåndbok (NEL). 

Nasjonale retningslinjer utarbeides av Helsedirektoratet og akupunktur anbefales som behandling ved: 

 • Langvarige uspesifikke korsryggsmerter
 • Dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd (TMD)
 • Svangerskapskvalme
 • Kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme
I Norsk legemiddelhåndbok (NEL) blir akupunktur nevnt som ikke-medikamentell behandling ved blant annet:

 • Bekkenleddsmerte (bekkenløsning)
 • Cystitt, ukomplisert
 • Facialis parese
 • Forstoppelse hos voksne
 • Idrettsskader
 • Hodepine
 • Hofteleddsartrose
 • Ikke-medikamentelle behandlingsmetoder ved kroniske smerter
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Kjevesmerter (TMD)
 • Klimakteriet (plager i forbindelse med overgangsalderplager hos kvinner)
 • Kneleddsartrose
 • Komplekst regional smertesyndrom
 • Kronisk ikke-malign smerte
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (akupunktur kan forsøkes ved dyspnè)
 • Kronisk prostatitt eller bekkensmertesyndrom
 • Kvalme (kjemoterapi, postoperativ kvalme og oppkast, og tidlig svangerskapskvalme)
 • Langvarige, lave ryggsmerter
 • Leddgikt - enkelte pasienter kan ha nytte av akupunktur.
 • Medikamentoverforbrukshodepine
 • Migrene
 • Nakkemyalgi (muskelsmerter)
 • Nattlige leggkramper
 • Panikklidelse - akupunktur kan oppleves som nyttig hos noen pasienter.
 • PMS (premenstruelt syndrom)
 • Post polio-syndrom - akupunktur kan forsøkes ved myofascielle smerter.
 • Reisesyke - akupunktur/akupressur på punktet PC6 rapporteres å lindre hos noen.
 • Revmatoid artritt - enkelte pasienter kan ha nytte av akupunktur og kan prøves for smertelindring
 • Smertelindring under fødsel - mange fødende som har forsøkt, synes at akupunktur har vært til god hjelp.
 • Stressinkontinens
 • Vulvodyni

I revidert utgave av veileder i fødselshjelp 2020 nevnes akupunktur som behandling ved: 

 • Smertelindring under fødsel
 • Stimulering av rier
 • Kroniske smertetilstander i vulva
 • Morkakeforløsning
 • Svangerskapskvalme
 • Bekkenleddsmerter

For mer informasjon, se Akupunkturforeningens nettside akupunktur.no.