HVA ER AKUPUNKTUR?

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

Foto: Jeanette Johannessen, Rodeløkka Akupunktur
Foto: Jeanette Johannessen, Rodeløkka Akupunktur

Akupunktur er en anerkjent kinesisk behandlingsmetode som har eksistert i århundrer, og benyttes ved en rekke ulike lidelser. Akupunktur, basert på tradisjonell kinesisk medisin (TKM), kan benyttes både for å forebygge og behandle akutte og kroniske plager.

Mange har glede av akupunktur, men tilbudene er svært mangeartet, og den enkelte må bruke kritisk sans når man vurderer dette. Akupunktur er en trygg behandlingsform med svært få bivirkninger når den utføres korrekt og av akupunktører med god utdannelse. Høyskolen Kristiania er den første og eneste høyskolen i Norge som har en NOKUT godkjent utdanning som gir bachelor i akupunktur, og for et fullverdig medlemskap i Akupunkturforeningen må akupunktøren ha 4 års utdanning i akupunktur og i medisinske fag (240 stp tilsammen). Akupunktørene her på Rodeløkka Akupunktur er medlem av Akupunkturforeningen og har solid utdanning i akupunktur.


Klassisk akupunktur, medisinsk akupunktur, dry needling, nålebehandling - hva er forskjellen?

«Kjært barn har mange navn!» Det finnes i dag flere typer begrep som omfatter behandling med nåler, men ordet akupunktur kommer fra de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. 

Dry needling eller triggerpunktbehandlinger den behandlingsformen med nåler som oftest blir tilbudt hos din fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, lege osv. (med noen unntak). Terapeuten har sin medisinske utdannelse innenfor sin profesjon, ofte med et kort kurs i nålebehandling. Det samme gjelder for medisinsk akupunktur, men omhandler behandling av flere typer lidelser enn bare i muskel- og skjelettsystemet.

I behandling med klassisk akupunktur baserer terapeuten seg på den tradisjonelle kinesiske medisinske teori, hvor alle former for nåling som er beskrevet i forrige avsnitt benyttes. Klassisk akupunktur benyttes ikke bare i forbindelse med muskel- og skjelettplager, men også ved akutte og kroniske smertetilstander, nevrologiske lidelser, fordøyelsesbesvær, lettere psykiatriske tilstander, luftveisplager og/eller tilstander innen gynekologi, urinveier og genitalia. Akupunktøren vil også se etter eventuelle underliggende årsaker som kan forverre problemet, som for eksempel dårlig søvn, lite energi, stress, etc. og vil forsøke å bidra med å rette opp i dette ved hjelp av akupunktur, livstilsråd og kosthold sett utifra pasientens diagnose og tilstand.

Akupunkturpunkter

Under akupunkturbehandlingen settes syltynne nåler i ulike akupunkturpunkter på kroppen. Vi har i underkant 400 akupunkturpunkter spredt i et system over hele kroppen. Hvilke punkter som blir valgt, varierer etter hvilken diagnose og plage pasienten har. Hver pasient får individuell, tilpasset behandling. Der akupunktøren ser det er nødvendig, vil pasienten få tilleggsbehandling som strøm (elektroakupunktur), moxa, øreakupunktur eller kopping. Akupunktøren vil også gi triggerpunktbehandling, om dette er nødvendig for å stimulere ekstra sirkulasjon i muskulaturen og løsne på muskelspenninger.

Gjør akupunktur vondt?

Mange lurer på om akupunktur gjør vondt og hvordan det kjennes. Dette er vanskelig å svare på da vi alle oppfatter stimuli i forskjellig grad og på litt forskjellig måte. Selve følelsen når nålen blir satt i akupunkturpunktet, beskrives som et press eller en mild strålefølelse. Det er sjelden selve stikket i huden som kjennes og dette kan forklares ved at tykkelsen på nålene som brukes, er 0,20-0,25 millimeter i diameter. I kombinasjon med god nåleteknikk blir folk som oftest overrasket over hvor lite nålestikket kjennes. En dyktig akupunktør har god nåleteknikk og vil kommunisere godt med pasienten når nålene settes. Er det slik at pasienten har nåleskrekk, vil behandlingen tilpasses med få punkter om det er ønskelig.

Når nålene er satt, skal man ligge å slappe av i 20-40 minutter til de tas ut igjen. Nålene som brukes er sterile engangsnåler.

Ønsker du å bestille time?