IRRITABEL TARM (IBS)

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

Irritabel tarm (kalles også irritabel tykktarm, eller IBS) er en av de vanligste mage-tarm lidelsene i den vestlige verden, og befolkningsstudier viser at 10-15 % i perioder har symptomer som er forenelige med denne typen plage. Irritabel tykktarm er ingen sykdom og det er heller ikke funnet noen spesifikk årsak til problemet, annet enn psykososiale belastninger som stress, bekymring, spenning, angst og hverdagslige problemer. Derfor har mange medikamenter liten plass i behandling av irritabel tarm, men akupunktur vil kunne hjelpe godt.

Symptomer på irritabel tarm

Symptomer på irritabel tarm (IBS) er diarè, forstoppelse, magesmerter og luftplager. Noen kan være plaget med alle disse tilstandene, mens andre kan ha færre plager. Mange har forstoppelse noen dager og diarè en annen dag. De fleste plages med luftsmerter og kan ha en følelse av at magen svelles ut i løpet av dagen. Noen matsorter som råkost av frukt eller grønnsaker, kan øke følelsen av luftmengden i tarmen. Smertene kan opptre plutselig og kan være ganske så intense og kjennes på ulike steder i magen, men er hyppigst på venstre side.

Akupunktur og mage/tarm

Akupunktur kan benyttes i forbindelse med irritabel tarm og andre plager i fordøyelsessystemet. Akupunktøren har også fokus på kosthold og kan gjennom historien og symptomene til pasienten se om det er visse matvarer som det er lurt å holde seg unna, og matvarer man burde spise mer av.

Akupunktur sett gjennom tradisjonell kinesisk medisin har stort fokus på mage og tarm systemet i behandling, og ved forebygging av diverse lidelser. Det er her opptaket av næringsstoffer til kroppen skjer, og om magen ikke fungerer optimalt, vil dette over tid kunne føre til underskuddstilstander som for eksempel tretthet, kraftløshet, nedsatt immunforsvar osv. Det er mange pasienter som oppsøker klinikken for andre plager enn i magen, og så viser det seg ofte at de har hatt en ustabil mage i lang tid.

I boken «Sjarmen med tarmen» oppsummerer forfatteren Giulia Enders så fint om tarmen. «Tarmen er et fantastisk organ! Behandler vi den pent, viser den sin takknemlighet: Den lærer opp to tredjedeler av immunforsvaret vårt og tryller frem energien vi trenger for å leve. I tillegg er tarmen organet med størst nervesystem nest etter hjernen.»

Akupunkturbehandling påvirker blant annet nervesystemet, og da er det kanskje ikke så rart mange blir bedre i magen ved akupunkturbehandling?


Ønsker du å bestille time?