SØVNPROBLEMER

Skrevet av Akupunktør MAF, Jeanette Johannessen

Hva er søvnproblemer?

Insomni er en betegnelse på søvnproblemer. Definisjonen brukes når søvnen er for kort, eller av så dårlig kvalitet at dagsformen preges av uttalt trøtthet og redusert yteevne. Dette kan være forårsaket av innsovningsproblemer, oppvåkning opptil flere ganger om natta (noen har problemer med å sovne igjen), oppvåkning på grunn av vannlatingstrang (nocturi) og/eller drømmeforstyrret søvn.

Rundt 15 % av befolkningen lider av kronisk insomni og en tredel av den voksne befolkningen plages av søvnvansker i ulike perioder av sitt liv. Forskning viser også at for lite søvn kan resultere i depresjon og angst.

Hva kan være årsaken?

Søvnproblemer klassifiseres som primære eller sekundære. Når det ikke finnes konkrete årsaker til søvnproblemet, kalles det primær insomni. Når det finnes årsaker til søvnproblemet kalles det sekundær insomni, og behandlingen rettes mot selve årsaken. For eksempel hvis pasienten plages med depresjon, vil behandlingen rettes mot dette for å se om søvnen også blir bedre.

Søvnproblemer kan også opptre sekundært i ulike situasjoner som ved ytre påvirkninger (lyd, lys, dårlig luft osv.), livsstil, psykiske årsaker, bivirkninger fra legemidler og/eller ved somatiske årsaker som ved rastløse bein, smerter, svangerskap, hoste, plager i overgangsalder, PMS, stress mm.

I dag er det over 400 000 mennesker i Norge som til en hver tid bruker sovemedisiner. Forskning har vist at svært mange bruker sovemedisin over lang tid, selv om dette er medikamenter som bør brukes for kortvarige søvnproblemer. Det kan også se ut til at reaksjonstiden hos folk forlenges ved inntak av sovemedisiner, reseptbelagte eller ikke, og konklusjonen i en norsk doktorgrad (januar 2013) er at risikoen for trafikkulykke dobles etter inntak av sovemedisin. Ved langvarige søvnproblemer anbefales ikke-medikamentell behandling.

Akupunktur og søvnproblemer

Akupunktur brukes ofte i forbindelse med søvnproblemer, og mange opplever at søvnen føles dypere også i forbindelse med smertebehandling eller andre plager. Akupunktøren vil også se på søvnrutiner og livsstil som kan bidra til å bedre søvnkvaliteten.

Ønsker du å bestille time?