Akupunktører MAF

Solid Utdanning

I trygge hender

At akupunktører enda ikke er autorisert som helsepersonell er et problem, både i forhold til pasientsikkerhet og hvorvidt pasienten får tilstrekkelig og riktig behandling. Pasienter bør garanteres faglig kompetent og sikker akupunkturbehandling.

Hvem som helst kan behandle med nåler i dag, uten at det stilles krav til utdanning, kompetanse og erfaring. Dersom du velger en akupunktør som er medlem i Akupunkturforeningen (MAF), vil du som pasient være trygg på at akupunktøren har solid utdanning både i medisinske fag og i akupunktur fag. Kravet for å bli medlem ligger på 4 års høyskoleutdanning, på 240 studiepoeng (eller mer). Akupunktur er en trygg behandlingsform når den utføres av godt utdannede akupunktører som praktiserer etter trygge og solide standarder. Les mer om dette på akupunktur.no.

Akupunktørene på Rodeløkka Akupunktur er medlem av Akupunkturforeningen: - hos oss skal du være i trygge hender.

Les mer om akupunktørene Jeanette Johannessen og Minh Khai Mai-Thi.

Ønsker du å bestille time?