Vi trenger hverandre. #løftblikket

10.10.2022
#løftblikket
#løftblikket

10. oktober hvert år arrangeres verdensdagen for psykisk helse. Målet er at det skal være like lett å snakke om vår psykiske helse, som vår fysiske, fordi alle mennesker har en psykisk helse, og den må vi ivareta. 

Målet med verdensdagen for psykisk helse i år er å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. 

Ensomhet

Det er dessverre en jevn økning i opplevd ensomhet i Norge, og visste du at ensomhet gir en like stor risiko for sykdom og død som røyking, usunt kosthold og lite mosjon? Det har vært en stabil følelse av ensomhet i "normale" tider blant befolkningen, men det det ser ut som det har vært en økning under koronapandemien. Det er kanskje ikke så rart når vi alle har blitt tvunget til å ha sosial avstand for å unngå smitte. Hele 75 % sa at de savnet kontakt med andre i følge en undersøkelse som ble publisert i mars 2021. 

Pandemien er heldigvis over, men vi står nå ovenfor en ny, usikker og utfordrende tid. Uro, frykt og bekymring som mange kjenner på kan føles lammende. Dette kan øke avstanden mellom mennesker slik at mange faller utenfor fellesskapet, noe som kan påvirke den psykiske helsen vår negativt. Dette er noe vi alle aktivt må jobbe sammen for å motvirke, for det er mye kraft i å komme sammen under kriser.

Noen tiltak

  • Snakk med en du stoler på om ting som er vanskelig
  • Snakk med en venn om positive og negative erfaringer eller opplevelser
  • Bry deg over tid (hold kontakten, ring flere ganger, inviter til en tur/middag/te, send en koselig sms etc)
  • Finn felles prosjekter sammen med andre mennesker som feks sport, dans, kor, teatergruppe, språkkurs, spill etc.
  • Snakk med ungdommen, skap tillit og vær oppriktig interessert
  • Oppsøk sosiale møteplasser
  • La ikke frykten for avvisning komme i veien for å søke kontakt med andre
  • Bli en hjelper (bli med i ulike verv innen idrettslag, vær en besøksvenn, jobbe i hjelpekorps etc)

Smil til verden

#EnGladAkupunktør
#EnGladAkupunktør

Etter en tid med sosial avstand er det på tide å #løfteblikket. Det er spesielt ett tiltak som både er enkelt å gjøre og som både gir noe bra til din egen psykiske helse og andres samtidig. 

Du har sikkert hørt ordtaket: «Smil til verden og verden smiler til deg»? Det er faktisk noe i det ordtaket. Å smile hjelper faktisk på humøret og er faktisk "smittsomt".  Ikke bare gjør du noe bra for deg selv, men også for den du smiler til. Når vi mennesker smiler, skjer det noe i området i hjernen der følelsene sitter. Der frigjøres det signalstoffer som faktisk gjør oss glad. Men det er ikke bare smilet som smitter. Også triste og sinte ansiktsuttrykk vil smitte over fra person til person. Så et lite tips når du er i butikken, går tur, henter post i postkassa etc: 

- Våg å møte andre menneskers blikk og smil til dem. Det koster så lite, og hjelper mye :) 

Velkommen til 

#EnGladAkupunktør

#løftblikket


Vil du bestille time til akupunktur?