Moms på akupunktur fra nyttår?

02.12.2021

Dessverre ligger det nå an til at man må begynne å betale merverdiavgift på behandling med akupunktur fra nyttår. Den forrige regjeringen la dette inn som et forslag i statsbudsjettet for 2022. Den nåværende regjeringen kan endre på dette, dersom de vil. 

Det har aldri vært moms på akupunktur tidligere. At man skal begynne å betale moms for akupunktur, nå som akupunktur benyttes på 37 % av norske sykehus og som står nevnt som behandling i kliniske retningslinjer og veiledere for helsepersonell ved over 30 lidelser, er for meg, og mange andre helt ulogisk. En fersk oppdatering av retningslinjer utarbeidet av NICE (National Institute for Health and Care Excellence), som er et britisk statlig institutt som kommer med anbefalinger og retningslinjer på behandlinger som skal dekkes av det offentlige, anbefaler følgende:

Behandling av kroniske smerter bør bestå av trening, psykologisk terapi og akupunktur, snarere enn smertestillende midler. 

- NICE guidelines

Skal virkelig den vanlige mannen og kvinnen i gata måtte betale moms på behandling som hjelper de med å holde seg i jobb og for unngå langtidssykmelding, og som kanskje tilslutt ender med uføretrygd? Det kan da ikke være god samfunnsøkonomi i det? Og hva med de som allerede er uføretrygdede og som har nytte av akupunktur, men som har dårlig økonomi? 

Dersom moms blir tilfelle, er det spesielt pasientene som får regningen, den blir da 25 % dyrere. 

Å autorisere akupunktørene som helsepersonell ville selvsagt vært en bedre løsning. Akupunkturforeningen leverte søknad om autorisasjon av akupunktører som helsepersonell i 2019. Avslaget ble levert over statsbudsjettet for 2022, uten faglig begrunnelse. Dette betyr altså at akupunktører fortsatt ikke er autorisert som helsepersonell, og at det fortsatt ikke stilles krav til utdanning for å kunne behandle pasienter med akupunkturnåler. Les gjerne mer om oss akupunktører her på Rodeløkka Akupunktur for å se hvilken utdanning vi har. Vi er medlemmer i Akupunkturforeningen.

Er det ønskelig å vite mer om momssaken og autorisasjon, sjekk gjerne nyhetsartiklene på akupunktur.no.

- Ønsker dere en riktig fin førjulstid <3